Convocatòria de Premis “Josep Ma Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2020

L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) convoca els
premis “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2020”
d’acord amb les següents bases:

 1. El premi està adreçat a catalans i catalanòfils que resideixen fora de l’àmbit
  lingüístic català, que s’hagin distingit pel seu treball envers el manteniment
  de la presència catalana en la seva àrea de residència i/o en la projecció de
  la llengua i cultura catalanes, de Catalunya i/o del fet nacional català.
 2. L’IPECC distingirà amb el premi cada any a deu persones.
 3. Qualsevol persona o entitat por proposar candidats al premi. En la
  presentació de la candidatura hauran de detallar els mèrits del candidat. No
  es permeten les auto candidatures.
 4. La data màxima de presentació de candidats al premi és el dia 25 d’abril de
 5. Les candidatures s’hauran de fer arribar a l’IPECC mitjançant el correu
  electrònic ipecc@ipecc.cat
 6. La composició del jurat es donarà a conèixer quan es faci públic el premi.
 7. Els guardonats rebran una placa acreditativa del seu premi en un acte que
  se celebrarà durant el mes de novembre de 2020 a Barcelona, en una data
  que s’anunciarà oportunament.
 8. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per
  l’IPECC.

Barcelona, 28 de febrer del 2020