CARLA TARRUELLA i MARTA FABREGAS (pintura)

La galeria PIGMENT GALLERY de Paris posa a l’honor les dues artistes catalanes en el marc del Dia Internacional dels Drets de la Dona.

La gallerie PIGMENT GALLERY à Paris mets à l’honneur deux artistes catalanes dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Del 16 de març al 15 d’abril, inauguració el 16 de març de les 18h30 a les 21h30.

Du 16 mars au 15 avril, vernisage le 16 mars de 18h30 à 21h30.

PIGMENT GALLERY – 23 rue du roi de Sicile – 75004 Paris

Carla Tarruella, Barcelona, 1966 – CAUCE

L’artista catalana les obres de la qual estan exposades a la Fundació Vilacasas i la Fundació Lluís Corominas inaugura la seva primera exposició individual a França amb el seu nou projecte, Cauce. Al llarg de la seva carrera artística, Carla Tarruella ha desenvolupat un procés creatiu únic, utilitzant pigments solubles que treballa amb una tècnica de trepatge sobre grans suports lliscants en metacrilat. L’artista, el moviment de la qual està obert a l’atzar, ens ofereix un treball delicat i subtil que evoca la naturalesa i l’energia que hi circula.

L’artiste catalane dont les œuvres sont exposées à la Fondation Vilacasas et la Fondation Lluís Corominas inaugure sa première exposition individuelle en France avec son nouveau projet, Cauce.. Au fil de sa carrière artistique, Carla Tarruella a développé un processus créatif unique, utilisant des pigments solubles qu’elle travaille avec une technique de trempage sur de grands supports glissants en méthacrylate. L’artiste, dont le mouvement est ouvert au hasard, nous offre un travail délicat et subtil évoquant la nature et l’énergie qui y circule.

Marta Fàbregas, Barcelona, 1974 – IMMACULADAS

L’artista catalana va posar en relleu el seu projecte “Immaculadas” en el qual es qüestiona sobre l’emancipació i la dignitat de les dones. Gràcies a la tècnica de “transfotografia” i a partir d’imatges d’arxiu, Marta Fàbregas “venja” les dones el cos de les quals era vist com una mercaderia en un context colonial. En complement de la pràctica artística, Marta Fàbregas es compromet amb “Xarxa”, un grup de dones emprenedores del qual n’és presidenta.

L’artiste catalane met en avant son projet “Immaculadas” (immaculées) dans lequel elle s’interroge sur l’émancipation et la dignité des femme. Grâce à la technique de “transphotographie” et à partir d’images d’archives, Marta Fàbregas “venge” des femmes dont le corps était vu comme une marchandise dans un contexte coloniale. A sa pratique artistique s’ajoute l’engagement de Marta Fàbregas auprès de Xarxa, un réseau de femmes entrepreneurs dont elle est présidente.