Concurs de fotografia

El Casal de Catalunya de Paris organitza un concurs de fotografia amb el tema: Llibertat.
Llegiu les bases del concurs adjuntes a aquesta publicacio i envieu una o dues fotos per partipar-hi a casal@casalparis.cat abans de l’1 de desembre.
Desperteu el talent de fotograf que teniu amagat!
Bona sort.

*********** BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA *************

1.- Participants
Hi podran participar tots els socis i simpatitzants del Casal de Catalunya de Paris.

2.- Tema
La Llibertat.

3.- Tècniques
Fotografia digital en blanc i negre o en color.

4.- Nombre d’obres
S’acceptaran dues fotos per participant.

5.- Presentació de les obres
Data límit d’enviament el diumenge 1 de desembre de 2019
Fotos de qualsevol dimensió en qualitat 300 ppp.
La foto s’haurà d’enviar per mail a casal@casalparis.cat amb el títol “Concurs de fotografia”, i s’haurà d’indicar:
– El nom i cognoms del participant
– Edat
– El títol de la foto

6.- Categories
Categoria Nens: participants de 4 a 11 anys
Categoria Joves: participants de 12 a 18 anys
Categoria Grans: participants a partir de 19 anys

7.- Nombre de premis per categoria
S’estableix un premi per categoria, i un premi especial públic per la categoria del grans que es votarà entre els assistents al dinar de Nadal del Casal.

8.- Exposició
Una sel.leccio de les fotos s’exposarà el dia del Dinar de Nadal del Casal, durant la primera quinzena de desembre. La data encara està per determinar.

9.- Lliurament de premis
El lliurament de premis serà durant el mateix dinar de Nadal.
Les fotografies premiades es publicaran a la pàgina web del Casal de Catalunya, al compte Facebook i Instagram del Casal.

10.- Propietat i publicació de les obres
Totes les obres quedaran en propietat del Casal de Catalunya de Paris i es conservaran al seu arxiu. Per tant, tots els participants cedeixen el dret de les seves obres per a qualsevol finalitat informativa i/o publicitaria al Casal de Catalunya de Paris en qualsevol mitjà informatiu (web, xarxes socials, premsa,…)

11.- El jurat
El jurat és designat per l’organització. Es reserva la facultat de declarar els premis deserts si així ho creu convenient.

12.- Us fem saber que
L’organització es reserva el dret de resoldre de la forma que cregui més convenient aquelles situacions que no es troben especificades en aquestes bases.

13.- Participació
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació plena d’aquestes bases.

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA (1)