Homologació i convalidació accelerada de títols i estudis universitaris cursats a l’estranger

Trobareu adjunt una resolució de la “Secretaria General de Universidades” de l’estat espanyol que regula un procediment accelerat per la homologació i sol.licitud d’equivalència de titols estrangers d’educació superior (grau o màster) de personal científic, tècnic i investigador format anteriorment a Espanya i que es troba en un procès de retorn al pais a centres I+D+I i projectes empresarials emergents de caràcter innovador.

https://drive.google.com/file/d/1_w487GI8fZinz-J5R7oWccjZkIX12q4-/view?usp=sharing

Vous trouverez ci-joint une résolution de la “Secretaria General de Universidades” de l’état espagnol présentant une procédure accéléré d’homologation et demande équivalence de diplômes étrangers d’éducation supérieur de personnel scientifique, technique et chercheurs formé en Espagne au préalable et qui se retrouve dans un processus de retour au pays pour intégrer des centre I+D+I et des projets innovateurs.